top of page

Att läka som vuxen - En unik monolog/föreläsning

Med en inledande monolog baserad på 5 olika fosterhemsplaceringar  

bjuder vi åhörarna på en möjlighet till reflektion och inspiration. 

Av egen erfarenhet är vi övertygade om att det i varje interaktion finns 

möjlighet att bidra till någon annans läkning.

 

Föreläsare:

Jessica Svensson: fosterbarn, aukt. dramapedagog, beteendevetare, mindfulnessinstruktör steg 1, KBT-terapeut, dipl coach på PPC-nivå och Master student i ämnet Hälsa och Livsstil med inriktning psykosocial arbretsmiljö 

Liselotte Abel Bergenzun: fostermamma.  leg. psykoterapeut, aukt. gestaltterapeut, dipl. familjeterapeut, cert NVC tränare, dipl. Zen coach

Kontakt: kontakt@pointofok.com, Liselotte B Abel 0737 080029

Fördjupad kompetensutveckling - Läka som vuxen (5 fortbildningsdagar)

Att möta sig själv och andra i arbetsgruppen med genuin kontakt kan i sin tur få klienter att läka. Den här fortbildningens syfte är att bidra till ett empatiskt arbetsklimat som både gynnar det enskilda samtalet med klienten samt den existensiella hälsa i arbetsgruppen. Fortbildningen omfattar mindfulness, kommunikation, bemötande, samtalsmetoder samt inspirerande föreläsningar baserade på vetenskapliga studier och lång yrkeserfarenhet.

Första tillfället: Mindfulness, grupper och grupprocess, praktisk träning och verktyg

Andra tillfället: Mindfulness, hälsa och välbefinnande praktisk träning och verktyg

Tredje tillfället: Mindfulness, anknytningsteorin, mentaliseringsteorin, praktisk träning och verktyg 

Fjärde tillfället: Mindfulness, transaktionsanalys, Nonviolent Communicationteorin, praktisk träning och verktyg

Femte tillfället: Mindfulness, systemteorin, uppskattande samtal, praktisk träning och verktyg.

Tid: 5 heldagar eller 10 halvdagar

Lokal: med möjlighet att sitta i cirkel

Antal personer: minst 15 max 20 deltagare

Pris per person: 5 heldagar: 6 500 kr

Introduktionshalvdag, Läka som vuxen - monolog med efterföljande föreläsning      

Föreläsningsdagen inleds med en djupt berörande och insiktsfull monolog baserad på 5 olika fosterhemsplaceringar.

 

Monologen som kan skaka om en del, efterföljs av reflektioner och tid för samtal. Därefter fortsätter dagen med  en föreläsning  som baseras på våra erfarenheter av att vara fostermor, fosterdotter, många års utbildning och lång yrkeserfarenhet. Det blir flera tillfällen för praktisk övning och träning i det läkande mötet med klienten.  

Vår djupa längtan är att inge hopp om att alla möten med människor kan bidra till läkning, och för att detta skall kunna blomstra än mer behöver vi fylla på vår verktygslåda med självinsikt och empati.

Tid: ca 4 tim.

Plats: utrymme där vi kan placera kulisser

Antal personer: per monolog/föreställning minst 20 pers. max 50 pers.

Pris per deltagare: 500 kr moms tillkommer

Please reload

bottom of page