top of page

Zen Coaching & psykoterapeutiska samtal

Läs mer om teorin under den här fliken

4V0A4435.jpg

Vi bär med oss berättelser om hur vi ser på oss själva och hur vi är i relation med andra. Berättelser som vi tror på och som formar våra liv. Dessa berättelser är inga sanningar, utan mer en spegelbild av andras uppfattningar om mig. Du är fri att forma din egen berättelse.

Coching och psykoterapeutiska samtal är en möjlighet att hitta sin egen sanning. Få kontakt med sitt innersta väsen, sin essens, sina känslor och behov. Höra den röst som är jag och som vet åt vilket håll jag ska gå i livet. Bygga sin egna berättelse om den värdefulla, vackra, kreativa, kraftfulla, modiga, kärleksfulla och fina människa som jag är.

Hur är en Zen Coaching session?

I en Zen Coaching session är det ett flöde mellan klienten och coachen där fokus är på det som just nu sker i mötet, i samtalet, i kroppen. Sessionen startar med att stanna upp och vara stilla en stund för att vända fokus inåt och lyssna  på vad som är det mest angelägna att börja samtala kring. När samtalet startar så är fokus på att notera vad som händer i kroppen under samtalets gång. Kroppen är närvaro och när vi är i kontakt med det som händer i kroppen är vi också i närvaro. När vi tillåter oss att stanna i närvaro, i det som rör sig i kropp och tanke så kan vi gå djupare i upplevelsen och få kontakt med känslor som vi inte närmat oss tidigare. När vi upplever oss själva fullt ut sker en process av känslor, behov, längtan och drömmar som inte tidigare haft sitt uttryck. Vi frigör oss själva ur blockeringar och låsningar, vilket får oss att expanderar och växa.

0-10.jpeg

Under sessionen har coachen fokus på:

Ge stöd till inre kontakt

Vi människor längtar efter att vara oss själva, känna oss hemma i oss själva. Utan en dialog som censurerar och kritiserar oss för hur vi tänker och gör. Genom ett ickedömande och tillåtande lyssnande kan coachen välkomna, spegla och bekräfta det som klienten lyfter i samtalet.  Genom att stanna upp och notera hur det är i stunden så stärker det kontakten inåt. Sakta vidgas det inre rummet och självkärlek, acceptansen växer.

 

En tillåtande anda

I Zen Coaching ser vi inte livsfrågor som problem som ska lösas och vi ser det heller som att vi ska fixa, hjälpa eller lösa något. Med en tillåtande anda i mötet så ger vi enträget för klienten att själva utforska sig själv me all olika inre rum. var i sin längtan, sina drömmar, vara fri att vara och uttrycka.

 

Allt är välkommet

Under sessionen erbjuder coachen ett öppet och accepterande lyssnande, långt bort från goda råd och tips. Med öppna frågor, bekräftelse och återkoppling kan klienten utforska sig själv, lyssna till sin livsprocess och utvecklas i sin takt på sitt vis. Låta livets naturliga intelligens leda oss i våra liv.

 

Empati

Empati är att ha sin uppmärksamhet på hur det är för den andra personen. En vilja att förstå och sätta sig in i hur den andra upplever det i stunden. Att nyfiket fråga vad som händer just nu, hos klienten och vad som händer i oss själva som coacher. Hålla nuet och närvaro med vänlighet och kärlek. Det är också att stödja självempati hos klienten och konsten att leva i autentiska relationer i alla delar av livet.

 

Kreativitet

Sessionen präglas av flexibilitet och kreativitet där coachen följer sin intuition och föreslår olika vägar, tekniker och metoder för att bidra till den utveckling som klienten önskar. Att inspirera till de steg som behöver tas i verklighet för att skapa förändring. 

​En session är 60 minuter och kostar 900 kr. Sessionen kan både vara fysisk eller digital, Coachen ringer upp eller skickar en länk för samtalet.

bottom of page