top of page

Vad är Nonviolent Communication (NVC)?

Nonviolent Communication, NVC, är ett fantastiskt stöd för att stärka det vackra i livet med empati, kontakt, autencitet och livgivande relationer. Ett verktyg för att hitta balans mellan hjärtats längtan och tankarnas kritiska bedömningar. En väg för djupare kontakt i sig själv med sig själv och andra. NVC, är en inspiration för att kommunicera på ett sätt som underlättar att vi förstår varandra. Ett verktyg för att komma runt låsningar, gå ur konflikter och stärka den empatiska energin inom oss och mellan oss. Det är också ett utforskande kring självkritik, stress, aggression och längtan efter mer värme, kärlek och kontakt i livet.

Vi kan relatera och kommunicera från våra strategier, bedömningar, värderingar och tilltala varandra med en utgångspunkt från att det finns rätt och fel och att vi själva sitter med det rätta facit. I detta uppstår lätt polarisering med motsättningar, där ”sanningar” ställs mot varandra, som i sin förlängning kan leda till konflikter. Ur ett humanistiskt perspektiv så kan detta också ge näring till ett avståndstagande mellan människor. Vi kan också relatera från en empatisk utgångspunkt där vi är nyfikna på människor och vad som ligger till grund för det människor uttrycker. En vilja att förstå de underliggande behoven och skapa en ödmjukhet för beteenden. Detta förhållningssätt kan ge ett mer avslappnat förhållningssätt mellan människor och ett mjukare, socialt klimat. När människor befinner sig i öppna, tillåtande sociala miljöer så ökar också kreativitet, glädje och lekfullhet.

IMG_4436.jpg

Marshall B Rosenberg, grundare till NVC, kommer, från djupet av sitt hjärta, för att bidra till att skapa fred mellan människor och i samhället. Hans ”nyckel” är att utgå från egna och andra behov när vi kommunicerar. Han menar att det vi gör hela tiden i livet är att försöka tillgodose våra behov. När vi ger andra omsorg så är det ett behov av att bidra. När vi bjuder in andra till lek, dans och glädje så är det vårt behov av lätthet och glädje i livet vi vill ta hand om. När vi möts i behov och öppenhet i hjärtat så får vi kontakt, vi möts i någon vi båda känner igen, längtar efter och drömmer om.

 

Att skifta från värderingar till att vilja förstå vad som ligger till grund för olika beteenden. Att stärka människors självkänsla och undvika att kränka. För att underlätta detta har han tagit fram en grundmodell för hur vi kan förhålla oss till varandra med mer empati. 

IMG_5940.jpg
Skärmavbild 2022-11-07 kl. 12.48.25.png

Skifta från:

NVC är ett förhållningssätt som utmanar vårt ”traditionella” sätt att kommunicera där vi är lärda att tänka i rätt och fel, använda skuld och skam för att påverka andra människors val samt leta syndabockar som lösningen på situationer. Att ändra vanor är en process som behöver tid och träning för att ge den förändring som gör skillnad i verkligheten.

60985204_361469427820090_6180295803928576000_n.jpg

Läs mer om vad vi erbjuder för utbildningar och kurser etcetera här

bottom of page