top of page

Ge plats och tid för Livet

Klimatkrisen är skapad av människor och kan också återställas av människor.
IMG_7553_edited_edited_edited.jpg

Jag har sedan väldigt litet barn upplevt mig älskad av naturen. Naturen har verkligen varit som en kärleksfull famn att krypa upp i. Speciellt när livet varit olustigt och ensamt.

 

Denna kärleksrelation har burit mig under hela livet. Som vuxen har jag ju förstått att naturen ger mig livet, min överlevnad både biologiskt och psykologiskt.
 

Naturen är livet och ger liv, utan den är det kört för mig och alla andra. Låta livet leda oss till hur vi vill leva vårt hållbart liv.

Klimatcoaching är att ge rum för hur klimatkrisen påverkar oss på ett psykologiskt och känslomässigt plan. Låta olika känslor komma till uttryck och frigöra kraftfullhet och energi.


Klimatcoaching är att mötas i att vi befinner oss i en klimatkris. Både du och jag. Den klimatförändring som pågår hotar min och din existens. Tillsammans reflekterar vi och utforskar hur det påverkar oss att vår livsmiljö är hotad.


Klimatcoaching är att se till resurser, styrkor, möjligheter och vad som ger hopp, mening och framtidstro. Att hitta sin kraft att skapa det liv som betyder något. Låta det som är viktigt, ger mening och värde i livsvalen.

 

Liselotte Abel

de5998_4eddf97557fc4b789a2d37ec1a950a2f~mv2.jpg

Klimatcoaching är en möjlighet att i samtal:

Ställa alla frågor som snurrar kring klimatförändringar

Vara i relation med krisen och sig själv..

Uppleva gemenskap kring de utmanande frågeställningar som är aktuella.

Hitta ett forum för att uttrycka olika känslor och sinnesstämningar som kommer upp i samband med de klimatförändringar som pågår.

Hitta ett personligt välmående. Hitta sin påfyllnad och återhämtning.

IMG_4127_edited.jpg

Klimatcoaching i praktiken….

är ett coachande samtal där jag ger dig min närvaro kring det du vill möta hos dig själv. Det du vill utforska och få mer kontakt med och få mer klarhet kring.


Vi avtalar en tid och träffas digitalt eller fysiskt. Samtalet startar kring det du vill titta på i relation till klimatkrisen vi alla lever i. Hur du ser på det och hur det påverkar och inverkar i ditt privatliv och eller på ditt arbete.


Under coachingen kommer jag att lyssna, ställa en del frågor och stanna upp för att ge plats för det som behöver uttryckas på ett känslomässigt plan eller beslut som du vill ta.

Boka klimatcoaching med mig: Liselotte Bergenzaun Abel, via e-post  liselotte@pointofok.com eller telefon 0737080029

bottom of page