top of page

Stanna uppZen Coaching fyller en stor del i mitt skafferi av verktyg som jag använder när jag coachar. Mitt fokus är hur jag, i min medmänsklighet, kan bidra till att lugna inbördeskrigen inom människor. Den slitsamma inre striden om vad som är rätt eller fel och som kan bli ett oerhört energikrävande ältande som tar en stor del av den vakna tiden på dagen och ger sömnlösa nätter. Dialogen mellan hjärtats längtan och tankens kritiska, fördömande anklagelser mot oss själva och dem vi har omkring oss, som i sin förlängning kan leda rakt in i utmattning.

Jag vill djupt från mitt hjärta bidra till att människor kan uppleva lycka genom att hitta kontakten med sig själv och uppleva lugn och vila i sinnet eller som det också kallas sinnesfrid. Hitta sitt Point of OK, sin acceptans för att allt är ok som det är. För att vi är ok som vi är.

Hjärnans förmåga att analysera, tänka, värdera, bedöma och kritisera har en oerhörd kraft och tar lätt över om vi inte tränar på att vara i kontakt med vårt inre centrum. När vi hittar hem till oss själva och är i kontakt med vår längtan, våra drömmar, våra känslor och våra behov så lugnar de hårda tankarna ner sig och vi upplever balans och vila.

Ett sätt att träna är att återkommande, flytta fokus inåt och fråga dig vad som händer i kroppen.

1. Stanna upp, bli stilla, här kan några djupa andetag vara en hjälp att bli mer fokuserad på närvaron i kroppen. Notera allt som händer i kroppen är närvaro. Vi hittar även närvaro med hjälp av våra sinnen. En fantastisk hjälpare är också naturen. Med sin fascination och skönhet hjälper den oss att, med våra sinnen, uppleva nuet och eftersom naturen är närvaro så blir det så mycket enklare att komma hem till sin egen närvaro ute i det gröna.

2. Lägga märke till det som händer, utan att lägga dina personliga värderingar på det du ser och hör. Både i din kropp med känslor och fysiska upplevelser. Notera vad som händer i dig själv, i rummet, i naturen, i det livsrum där du befinner dig. Bara observera, bara stanna i fakta.

3. Låta det vara som det är. Inte se det som ett problem ska ska lösas, eller en utmaning, uppgift eller svårighet. Utan bara låta det vara som det är. Acceptera, tillåta och följa med i hur det är just nu.

4. Uppleva med alla sinnen, känslor och behov. Stanna kvar i det som sker, stanna i känslor, behov, längtan, drömmar. Bara vara med dig själv där du just nu befinner dig. I dig där allt är ok och allt är välkommen oavsett om det är bekväma eller obekväma upplevelser. Allt är välkommet. Allt är du.

5. Låta det fylla dig. Ta in upplevelsen och låt den sprida sig i hela kroppen, stanna kvar och låt dig marineras.

Njut av skillnaden!

83 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page