top of page

Klimatcoaching
Med gaspedalen i botten rusar vi in i mänsklighetens största utmaning. Vi är inte överens, en del förnekar, medan andra engagerar sig i att hitta klimatneutrala livsvanor.

Omställningen till en hållbar livsstil, som utgår från naturens livgivande förutsättningar, är oundviklig och kommer att ske, oavsett om vi vill eller inte vill. Det är inte upp till oss att bestämma över det ekologiska systemet, vi är bara små, små individer som är här på jorden en kort, kort tid. Trots denna korta tid så har vi sedan andra världskriget, ändå lyckats skapa stor oreda i systemet med massavverkning, utfiskning, plast i hav och sjöar, koldioxidutsläpp, avsmältning av glaciärer, klimatflyktingar, krigsflyktingar, kemikaliespridning, radioaktivt kärnbränsleavfall samt många människor som är vilsna och letar efter lycka och glädje.

Visst väcker detta oro, rädsla och skräck. Det är så fruktansvärt att bara tänka tanken och försöka föreställa sig vad detta innebär nu och framåt. Hur nästa generation ska kunna leva på ett hyfsat drägligt sätt. Oron är viktig, den talar om för oss att något är i fara, att något inte står rätt till, att våra livsförutsättningarna är hotade. Oron, ilskan och sorgen är energier, krafter som kan bli tärande på oss eller bli bränsle för kreativitet. Om vi väljer att inte förneka, trycka tillbaka känslorna så kan de leda oss in i handling.

Hur ska vi då kunna må bra trots den verklighet som vi påminns om dagligen. Min erfarenhet är att det hjälper mig väldigt mycket att engagera mig på något sätt. Låta rädsla, ilska och vanmakt övergå till en skapande drivkraft. Göra något på hemmaplan eller tillsammans med andra. Både handling och gemenskap är läkande och ger hoppfullhet. Det är också hjälpsamt att, trots skrämmande fakta, vara medveten om vad som sker och vara mentalt förberedd på förändringar som kommer. Istället för att bli överraskad och inte ha hunnit förbereda sig för förändringen. Det är också betydligt trevligare att av fri vilja göra förändringar än att bli påtvingad.


- Välkomna känslor av rädsla, oro, ilska, vanmakt

- Engagera sig i sin egen lilla värld, vara kreativ

- Göra saker ihop med andra ger energi och glädje

- Ställa om livet frivilligt och i god tid


Hör gärna av dig om du bär på funderingar och vill dela hur klimatförändringarna påverkar dig i ditt liv och om du blir nyfiken på klimatcoaching.30 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page