Point of OK. - inre utveckling

Point of OK - inre utveckling

Personlig utveckling har många olika betydelser för var och en av oss. För oss  i Point of OK-center är inre utveckling att må bra och leva i kärleksfullhet. Vårt tydliga fokus är att lyfta fram förhållningssätt till den inre kritikern som gör att vi blir mer mentalt rörliga och kan ta oss från negativa låsningar till empati och kärlek. Lära känna all den potential vi har och vara i kontakt med sitt sanna jag. Att använda sig av alla sina resurser och kompetenser. Vi tänker också att ju tryggare vi är i oss själva ju mer är vi förankrade i att vara den vi är. I retreater och utbildningar som vi erbjuder är kärnfokus i Point of OK-center, att hitta sitt inre känslolugn som är källan för lycka och välmående. Att vara trygg i sin självbild, sin självkänsla, sitt självförtroende och sina förmågor ger fritt flöde av livsenergi - varandets lätthet.

Retreaten innehåller: mediyoga, meditation, teori som lyfter upp samband och ger insikter, praktisk träning i övningar, naturupplevelser med promenader, tystnad och egen tid för reflektion.

Retreaten är för dig för dig som vill utforska din personliga utveckling på ett djupare plan.

Kursledare: 

Liselotte Bergenzaun Abel, leg psykoterapeut, cert. nvc-tränare, dipl zencoach,    mediyogainstruktör.

Chitra Abel, zencoach

Jessica Svensson, beteendevetare, KBT terapeut, ACTutbildad minfulnessinstruktör

 

Plats: Sörby retreatcenter, Vessigebro, Halland, 

Anmälan: kontakt@sorbyretreatcenter.com

Datum: 2-5/11, torsd kl. 18.00 - sönd kl. 15.00

Kostnad: Retreaten 3 300 kr, kost och logi 2 100 kr.