top of page

Enskilda konsultationer 

Låt din längtan att vara dig själv bli verklighet med

samtal som stödjer att du känner dig OK i jobbet och privat.

Att vara i Zen innebär att vara i närvarande, medvetande och i sitt sanna jag. Att komma hem till sig själv och få leva sitt liv fullt ut. I zen coaching får du support till att söka dig inåt i kontakt med dig själv. I en coachingsession upplever vi tillsammans nuet. Med hjälp av zen-coaching kommer du hem till dig själv och får kontakt med det som känns och är viktigt för dig. Vad stärker dig och vad får dig att känna mening?

Zencoaching är att stanna upp och möta sig själv. Alla problem handlar om outtryckta känslor. I Zencoaching får du coaching i att vara närvarande i det som är levande i dig i stunden. Känslor, drömmar, längtan.

Coacher:

Liselotte Abel, cert. zencoach 

Chitra Abel, zencoach (just nu får du en coaching session för halva priset)

bottom of page