top of page

Point of OK. - på jobbet

- om styrkor, kommunikation och samarbete

 

 

Point of Ok på jobbet är ett utbildningskoncept för att utveckla en hälsokultur i medarbetargrupper. 

Vår intention är att stärka det som fungerar bra och bidra med inspiration för en livgivande och hållbar livsmiljö på jobbet. Vi skräddarsyr utbildningen utifrån det gruppen bäst behöver. Ofta handlar det om att vi inventerar stressorer, tränar på olika stressreducerande verktyg, pratar om självbild, tillåtande och accepterande klimat, uppskattande och empatiskt synsätt, kommunikation, samarbete och hur gruppen kan ha mer kul ihop.

 

Arbetsmiljöverket tar den ökade sjukskrivningen p.g.a. stressohälsa och utmattning på stort allvar. Sedan ett år tillbaka finns det tydliga riktlinjer om att hitta vägar för att förebygga ohälsa på arbetsplatser. Vi tolkar Arbetsmiljöverket som att det behövs en hälsokultur som stärker och förebygger sjukskrivningar där både medarbetare och chefer gemensamt skapar förutsättningar att må bra på jobbet.

 

Våra utbildningar:

Medarbetare: Här är fokus på hur ni i arbetslaget gemensamt kan utveckla en hälsokultur som stödjer och motverkar både kränkningar och stressohälsa.

Chefer: Här är fokus mer på hur du som chef kan utveckla ett coachande och autentiskt ledarskap med uppskattade och styrkebaserad kommunikation.

Kursledare: Liselotte Bergenzaun Abel, leg psykoterapeut, cert NVC tränare, dipl. zencoach Jessica Strömbom, KBT.terapeut, mindfulnessintruktör, coach 

bottom of page