Liselotte Abel

Sedan riktigt små barnsben har jag tvivlat på att jag är älskad och räcker till som jag är. Tvivlet har blivit en drivkraft att söka svar, verktyg, insikter och förståelse. Det var en fantastisk lättnad och lycka att hitta NVC och Zencoaching och upptäcka att jag är ok. Hitta spåret till självmedkänsla för att dämpa den inre kritikern.

Liselotte Abel Bergenzaun:  leg. psykoterapeut, aukt. gestaltterapeut, dipl. familjeterapeut, cert NVC tränare, dipl. Zen coach

Chitra Abel

Jag föddes direkt in på ett barnhem i Indien som lyckligtvis var kärleksfullt och omhändertagande. En start som burit med sig frågan om att vara planerad, önskad och älskad. Vid tre års ålder adopterades jag av Liselotte till Sverige. Som tolvåring fick jag Smilla, min älskade viktiga hund, som blev min starka anknytning. Som vuxen blev både NVC och Zencoaching mina verktyg att komma hem till mig själv.

Jag är zen coach, NVC-utbildare och studerande 

Please reload