NVC, Nonviolent Communication/

Zencoaching

 

Vid mitt första utbildningstillfälle med Marshall Rosenberg öppnades en ny dörr

i livet. Marshall som grundat NVC, övertygade mig om att mina kritiska tankar om mig 

själv och andra är en inlärt språk som egentligen handlar om behov. Jag började mer och mer tro på att jag är ok. 

En  befrielse som gav mig verktyg att hantera skuld och skam. 

Att alla är ok, att alla är lika värdefulla. Jag lärde mig att empati och ärlighet är språk för autentiska möten 

till kontakt. När jag släpper taget om kritiska tankar och lyssnar till kroppens sanna essens,

ger närvaron stillhet och sinnesvila. Ett Point of OK.

Läs gärna mer om de kurser vi erbjuder i höst här till höger. 

NVC - nonviolent communication, grundkurs. Läs mer här

11-13
SEP

NVC - nonviolent communication, fortsättningskurs

Läs mer här

23-25 OKT.