top of page

Varför – Mindfulness? 

Får du inte tiden att räcka till, blir du lätt blir stressad av orolig inför framtiden eller fastnar du i ältande över saker som gått fel i dåtid? Styrs du av impulsiva starka känslor? Har du svårt att sova? Kan du inte riktigt vara närvarande och njuta i din vardag? Så är du inte ensam, vår nutid utmanar oss alla genom ständiga förändringar, genom ett flöde av information och stimuli som bidra till en konstant splittring av fokus. Detta är allas vår vardag, men vår hjärna och vår kropp har svårt att hantera denna vardag och svarar med en rad stressymptom. 

En väg till ökat välbefinnande är att öva sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet här kan mindfulness bidra eftersom metoden leder till en större vakenhet, klarsyntehet, ödmjukhet och accepterande av verkligheten som den är 

Mindfulness - ett sätt att förhålla sig till livet 

Mindfulnessbegreppet uppstod för över 30 år sedan av läkaren Jon Kabat Zinn. Han använde österländsk filosofi och förvandlade det till ett västerländskt format. Konceptet baseras på ett 8 veckors program med fokus på att förändra vårt förhållningssätt till våra tankar, känslor och vår kropp. Mindfulness har sedan dess haft en enorm spridning och har med framgång använts inom den medicinska och terapeutiska världen för att behandla och bearbeta stress, depression och smärta. 

Några av de effekter som kan upplevas genom de övningar som ingår i kursen är: 

* ett förändrat förhållningsätt till de utmaningar som livet erbjuder 

* ett känslomässigt lugn 

* ökad närvaro och förmåga att fokusera 

* ökad förmåga till återhämtning och stresshantering 

* ökad förmåga att hantera smärta och svårigheter 

* ökad förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och hälsa 

* ökad inre stabilitet och livsglädje 

 

Vill du prova mindfulness, eller fördjupa dig? 

 

I centret Point of OK på Sörbygård startar vi en kontinuerligt kurser i Mindfulness, både för privatpersoner och företag. 

 

Vi har två olika kurser: 

 

Prova på mindfulness för fokus och energi Här och Nu programmet 

 

 

Ledare: Jessica Svensson dramapedagog, beteendevetare, KBT-terapeut, utbildad mindfulness instruktör på mindfulnesscenter ( Länk) 

 

För bokning kontakta:

bottom of page