Coaching/psykoterapeutiska samtal

Vi bär med oss berättelser om hur vi ser på oss själva och hur vi är i relation med andra. Berättelser som vi tror på och som formar våra liv. Dessa berättelser är inga sanningar utan är mer en spegelbild av andras uppfattningar om mig. Du är fri att forma din egen berättelse.

 

Coching och psykoterapeutiska samtal är en möjlighet att hitta sin egen sanning. Få kontakt med sitt innersta väsen, sin essens, sina känslor och behov. Höra den röst som är jag och som vet åt vilket håll jag ska gå i livet. Bygga sin egna berättelse om den värdefulla, vackra, kreativa, kraftfulla, modiga, kärleksfulla och fina människa som jag är.

Boka tid 073 70800129, liselotte@pointofok.com

4V0A4435.jpg